fbpx

Podľa niektorých odborníkov bude ľudstvo v 21. storočí čeliť existenčným hrozbám terminálneho globálneho charakteru.

Takéto hrozby implikujú nielen poškodenie prostredia, ale aj ohrozenie celkovej biodiverzity nášho sveta. Vedci z Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) hodnotia problematiku vymierania ako závažnejšiu než je dnes problém klimatických zmien.

Degradácia pôdy, strata biodiverzity, klimatické zmeny sú tri rôzne tváre jediného prejavu: čoraz nebezpečnejšieho vplyvu ľudských rozhodnutí na zdravie prírodného prostredia.

Filozoficky sa tým ľudstvo ocitá v situácií, kedy ohrozuje nielen seba, ale takmer všetko živé na planéte, ktorá je zatiaľ jeho jediným možným domovom. V rámci dnešného filozofického uvažovania s Mgr. Pavlínou Bakošovou o budúcnosti ľudstva sa detailnejšie pozrieme na problematiku vymierania, existenčných hrozieb a niekoľkých filozofických stanovísk k tomu, kam spejeme a čo nás tam čaká.

Ľudstvo sa ocitá na križovatke možných variantov formovania vlastnej budúcnosti. Hrozí, že červená zasvieti skôr než si stihneme uvedomiť, čo je potrebné spraviť, aby sme dostali zelenú. Prežijeme, alebo vymrieme ako dinosaury?

Sci-fi filozofia: Premýšľanie o zajtrajšku

Hľadanie odpovedí na výzvy súčasnosti a budúcnosti boli vždy predmetom uvažovania filozofov. Otázky zmyslu života, predstavy o žití pred a po živote, alebo hľadania ideálneho spoločenského a štátneho usporiadania si kladieme skoro od nepamäti. Inak to nie je ani na konci druhej dekády 21. storočia, v ktorom sme podľa sci-fi literatúry mali už dávno kolonizovať Mars, no nemali sme byť „otrokmi“ mobilných telefónov a „závislí“ na sociálnych sieťach. V minulom storočí sme sa dopustili hrozných zločinov voči ľudskosti a súčasne sme si na konci storočia naivne mysleli, že nastáva koniec dejín a víťazstvo liberálnej demokracie.

„Na začiatku 21. storočia človek prekračuje limity svojho druhu, ktoré platili v minulosti. Čoraz častejšie porušujeme zákony prírodného výberu a nahradzujeme ich zákonmi ,inteligentého plánovania‘“ konštatuje vo svojej knihe Sapiens Yuval Harari. Biologické inžinierstvo, génové editovanie, kreovanie kyborgov, spoločnosť nadľudí a nové definovanie práva alebo bezprávia, tieto sú novými hrozbami alebo výzvami pre ľudstvo.

Čaká nás okrem organickej aj anorganická evolúcia, ktorá sa nebude týkať len počítačových vírusov, ale možno celej spoločnosti robotov? Súčasná spoločnosť je primárne postavená na rovnosti ľudí, avšak čo ak nám hrozí fatálna zmena tejto súčasnej paradigmy? Čo budeme robiť, keď sa ocitneme pred dilemou genetickej diskriminácie? Ako to dopadne s demokraciou v čase, keď nás ovládajú strach, sociálne siete a firmy, ktoré zbierajú o nás informácie a formujú naše túžby a realitu?

Prednáška sa odohrá online. Stream nájdete na našej Facebookovej stránke.

Prednáška s diskusiou sa koná vďaka podpore projektu APVV-17-0064 Analýza multidimenzionálnej podoby trans- a post-humanizmu.

Organizátor: Filozofická fakulta UCM
Partner: Malý Berlín