fbpx

Čo nás čaká? Aká bude budúcnosť (bez) človeka? Čo ovplyvnilo autorov sci-fi literatúry a ich predstavy o budúcnosti?

Vo viacerých dielach sci-fi sa už od počiatkov tohto žánru pracuje s predstavou transformovania človeka. V rozmanitých podobách vyrozprávaných príbehov, opisujúcich stret ľudí s transformovaným človekom alebo mimozemšťanom, sú ľudské stereotypy, ľudská prirodzenosť i samotná humanistická paradigma vystavené konfrontácii a kritickej reflexii, ktorú do súčasnej humanistiky vniesol a rozvíja post-humanizmus.

Štúdie publikované vaktuálnom čísle World Literature Studies sa sústreďujú na identifikovanie trans-humánnych apost-humánnych tém a motívov vo vybraných príkladoch sci-fi literatúry a umenia (bioart, film a TV seriály) z perspektívy post-humanizmu. Poďte sa snami pozrieť na súčasné iklasické diela sci-fi literatúry očami filozofov, literárnych vedcov apolitológov.

Prednášku povedú prof. Sýkora, doc. Tomašovičová, Lenč, PhD., Lacko, PhD., Odorčák, PhD., Suwara, PhD. z Centra pre bioetiku KFAF UCM, Katedry angličtiny a amerikanistiky FF UK, Ústavu svetovej literatúry SAV) / https://centreforbioethics.sk/

Prednáška sa uskutoční online v podujatí na Facebooku Malého Berlína.

Moderátor: Jozef Lenč
Diskusia o témach budúcnosti sa koná vďaka podpore projektu APVV-17-064 Analýza multidimenzionálnej podoby trans- apost-humanizmu.
Organizátor: Filozofická fakulta UCM