fbpx

Umenie a počítačové videnie

25. septembra 2018
— Hlavná sála

Počítačové technológie nie sú v umení žiadnou novinkou. O tom, ako sa v súčasnosti prepájajú, sa porozprávame s RNDr. Zuzanou Berger Haladovou, PhD., ktorá sa na Katedre aplikovanej informatiky FMFI Univerzity Komenského v Bratislave zaoberá počítačovým videním, rozšírenou realitou a digitalizáciou kultúrneho dedičstva.

Pozrieme sa na konkrétne projekty prepojenia počítačového videnia, rozšírenej reality a umenia, no neobídeme ani témy deep learning-u a big data alebo hlbokých sietí. Rozhodne to bude zaujímavý večer.

RNDr. Zuzana Berger Haladovová, PhD. vyštudovala na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, kde sa už vo svojej magisterskej práci venovala modelom počítačového rozpoznávania umeleckých diel a fotografií. V svojej dizertačnej práci, ktorú obhájila v roku 2014, sa zaoberala rozšírenou realitou a jej aplikáciami v prezentácii kultúrneho dedičstva. V súčasnosti pôsobí na svojej alma mater ako odborný asistent, kde sa venuje počítačovému videniu, virtuálnej a rozšírenej realite.

Realizácia podujatia bola podporená dotáciou Trnavského samosprávneho kraja.

partner: Fatra, minerálna voda

mediálni partneri: trnava-live.skTrnavský HlasTrnavaTrnavské RádioMesto Trnava a Trnavsko.