fbpx

Druhý novembrový utorok bude v Malom Berlíne večer venovaný vede. RnDr. Michal Konečný, PhD sa vo svojej prednáške bude venovať molekule DNA.

V rámci prezentácie sa dozviete o objave molekuly DNA, o jej vlastnostiach a rôznych podobách. Popíšeme si, aké procesy v bunke sú DNA molekulou definované a ako je zabezpečený proces dedičnosti. Povieme si, ako vznikajú zmeny v DNA a k akým ochoreniam môžu viesť. Dozviete sa tiež o tom, ako vieme DNA analyzovať, ako ju môžeme vidieť a ako vieme čítať jej sekvenciu. Uvedieme si príklady niektorých najčastejších zriedkavých genetických ochorení, ale aj to ako DNA ovplyvňuje časté civilizačné ochorenia.

RnDr. Michal Konečný, PhD.
sa venuje výskumu v oblasti humánnej genetiky a tiež diagnostike genetických ochorení. Je molekulárny genetik pôsobiaci na Katedre biológie FPV UCM ako odborný asistent a tiež je odborným riaditeľom GHC Genetics SK. V rámci svojej vedeckej kariéry sa venuje genomike, metódam sekvenovania novej generácie a ich využitiu v klinickej praxi, problematike interpretácie DNA variantov, výskumu a diagnostike genetických ochorení.

Prednášku organizuje Fakulta prírodných vied UCM v Trnave v rámci cyklu Veda v cenTTre.