fbpx

Prednáška je venovaná spôsobom a postupom výskumu, ktoré umožnili vznik neklasickej monografie o jednom z najvýznamnejších architektov 60. – 80. rokov 20. storočia na Slovensku.

Ako nezničiť stavby neskorej moderny, ktoré bývajú radené k medzinárodnému prúdu nazývanému aj nový brutalizmus a ktoré stoja – často mimo záujmu odbornej aj širšej verejnosti – aj Trnave?

Prednášať bude editorka a spoluautorka knihy prof. Monika Mitašová z Katedry dejín a teórie umenia FF Trnavskej univerzity. Prednáška vzniká v spolupráci Katedry dejín a teórie umenia FF TRUNI a Malého Berlína v rámci Týždňa vedy a techniky.

Na knihe spolupracovali slovenskí teoretici a architekti s rakúskou fotografkou Herthou Hurnaus. Výsledkom sú trojice textových, architektonických a fotografických interpretácií takých Dedečkových stavieb ako dostavba areálu Slovenskej národnej galérie alebo novostavba Národného archívu v Bratislave. Dvojice textov a fotografií interpretujú aj ďalšie stavby tohto autora, napríklad školy a areály vysokých škôl v Nitre, vo Zvolene a v Bratislave.