fbpx

Za katedrou a na cestách po Indii a USA

6. novembra 2018
— Malá sála
Vstupné:
— zdarma

Filozofická fakulta UCM vás v rámci Týždňa vedy a techniky pozýva na besedu s Pavlom Kvetkom, na ktorej porozpráva o svojich skúsenostiach a zážitkoch z pôsobenia na dvoch zahraničných univerzitách. V Indii to bola Panjab University v Chandigarhu, kde pôsobil jako prvý lektor slovenského jazyka v Indii a v USA na University of Pittsburgh, kde pôsobiô ako hosťujúci profesor.

Porozpráva o svojej práci na akademickej pôde, o oficiálnych i neoficiálnych stretnutiach s ľuďmi, krajanmi, o cestách v USA od New Yorku po Los Angeles, od Niagarských vodopádov po Floridu, ako aj o himalájskej prírode, pamätihodnostiach a posvätných miestach v Indii.